Studium przypadku

Urazy osobiste

Z tytułu uszkodzenia ciała – wypadek drogowy

O roszczeniu

Pan M doznał trwałych urazów na zdrowiu, które zagrażały jego życiu w wypadku drogowym w kwietniu 2011 r. W ramach przysługi dla znajomego. ofiara siedziała za kołami niesprawnego samochodu, który był holowany do garażu. Wtedy inny pojazd uderzył w samochód. Ze względu na intensywność obrażeń, których doznała, ofiara została przeniesiona do szpitala helikopterem i poddano ją poważnej operacji.Przed wyjazdem, nasz klient prowadził działalność gospodarczą i był niezwykle aktywną fizycznie osobą, oraz entuzjastą sportów wysiłkowych, wziął udział w trzydziestu dwóch maratonach. Ma rodzinę, a jego rodzina była zmuszona porzucić pracę w wysoko postawionym zawodzie, aby opiekować się mężem i ich dziećmi podczas jego rehabilitacji i hospitalizacji.Nasz klient przez resztę życia będzie musiał radzić sobie z niepełnosprawnością i problemami z poruszaniem, co dla człowieka, który wcześniej posiadał dużą siłę fizyczną, jest czymś szczególnie trudnym.Steve Simpkins wspiera naszego klienta w tym ciężkim okresie, starając się zapewnić mu ochronę przed dalszym stresem i wysiłkiem.

Co powiedział klient

„Pomimo katastrofy nadal czuję się szczęśliwy, że żyję, ponieważ dosłownie sprowadzało się to do tego, że byłem o cal od śmierci. Ktoś opiekował się mną tego dnia. Jeśli chodzi o roszczenie, ten rodzaj ekspertyzy prawnej potrzebuje kogoś na czele, kto ma odpowiednią postawę i osobowość, aby poradzić sobie z drażliwymi i często przykrymi sytuacjami oraz poprowadzić klienta przez nie tylko fizyczną traumę, ale także presję samego roszczenia. Każdy, kto znajdzie się w podobnej sytuacji do mojej, znajdzie się w bardzo bezpiecznych rękach, jeśli zdecyduje się skorzystać z usług Simpkins & Co Solicitors. Nie mogę winić niczego, co dla mnie zrobili i zawsze będę miał najwyższy szacunek dla Steve’a Simpkinsa jako prawnika i osoby.” „Byłem bardzo zadowolony ze sposobu, w jaki moje roszczenie zostało rozpatrzone przez Simpkins & Co Solicitors. Byli wydajni i pouczali przez cały czas trwania roszczenia i nigdy nie miałem żadnych wątpliwości, że uzyskają dla mnie najlepszy wynik w odniesieniu do przyznanego odszkodowania.”

Wynik

Wszczęto postępowanie sądowe i udało nam się zabezpieczyć ugodę pozasądową w wysokości 850 tys. funtów dla klienta. Simpkins and Co udało się zaspokoić jego roszczenie w 2015.
Roszczenie z tytułu uszkodzenia ciała – wypadek drogowy

O roszczeniu

Było to roszczenie z tytułu uszkodzenia ciała, które miało miejsce wskutek wypadku drogowego.

Co powiedział klient

„Otrzymałem czek za ostatnią ugodę za roszczenie i, tak jak mówił, choć rozwiązanie sprawy zajęło dużo czasu, rezultat był znakomity i chciałbym podziękować za czas i poświęcenie. Bez zawahania poleciłbym Pana każdemu, kto potrzebuje usług tego typu.”

Wynik

Pan Steven Simpkins z Simpkins & Co. zabezpieczył klientowi kwotę w wysokości 175 tys. funtów. Przystano na ugodę w wysokości 175 tys. funtów.
Roszczenie z tytułu uszkodzenia ciała

O roszczeniu

Nasza klientka była wyznaczona na wykonawcę oraz jednego z głównych beneficjentów testamentu swojego brata, który został sporządzony przez firmę radców prawnych w 2008. Według tego testamentu, jego żona miała otrzymać jego część ich wspólnej własności, która miała po śmierci jego wdowy być równo podzielona pomiędzy naszą klientkę a działania charytatywne. W 2011 r. zmarł brat naszej klientki. Okazało się wtedy, że radcy prawni, którzy sporządzili testament nie wzięli pod uwagę rozdzielności miejsca zamieszkania brata naszej klientki i jego żony, tak więc w momencie jego śmierci, według zasad dziedziczenia, własność przeszła prosto w ręce żony. Roszczenie naszej klientki wynika zatem z rozczarowania wynikającego z udziału w spadku wynoszącym jedynie 1/4 udziału, co wynikło z zaniedbania ze strony radcy prawnego.

Co powiedział klient

„Dziękuję za państwa list z 7. marca. Chciałam jedynie podziękować za ciężką pracę i doprowadzenie mojej sprawy do końca. Życzę powodzenia w przyszłości.”

Wynik

Wszczęto postępowanie sądowe oraz otrzymano niezależną wycenę, według której wartość nieruchomości w tym rejonie wynosi między 315 tys. and 330 tys. funtów. Doszło następnie do ugody pomiędzy stronami, w wyniku której nasza klientka otrzymała 50 tys. funtów. Przystano na ugodę w wysokości 50 tys. funtów.
Roszczenie z tytułu uszkodzenia ciała – wypadek drogowy

O roszczeniu

Roszczenie wynikło z uszkodzenia ciała, które nastąpiło podczas wypadku drogowego w kwietniu 2014 r. Klientka doznała urazu żeber oraz karku w wyniku zderzenia tylnego.

Co powiedział klient

„Piszę w sprawie wyjątkowej jakości usług, które otrzymałam od waszej firmy podczas próby otrzymania odszkodowania za wypadek drogowy. Wizja wniesienia roszczenia była dla mnie czymś stresującym, ale Pan i pańscy współpracownicy zawsze byliście pod ręką i uspokajaliście mnie, wyjaśniając wszystko w prosty, zrozumiały sposób. Zawsze informowaliście mnie o wszystkim, co bardzo mnie uspokoiło. Dzięki Państwu wszystko było dla mnie proste i cały proces przebiegł gładko i sprawnie. Byli ze mną Państwo w ciągłym kontakcie i zawsze byliście kulturalni i mili. Na wszelką korespondencję z mojej strony odpowiadaliście Państwo w trybie natychmiastowym. Na pewno polecę Państwa rodzinie i znajomym. Nie wyobrażam sobie lepszej obsługi. Dziękuję za pomoc i za cierpliwość.”

Wynik

Otrzymano uznanie odpowiedzialności ze strony ubezpieczycieli pozwanego, którzy następnie zaproponowali odszkodowanie w wysokości 2800 funtów, które klientka przyjęła.
Uszkodzenie ciała i prawo pracy, złamanie przepisów przeładunku towarów z 1992 r., zaniedbanie Common Law.

O roszczeniu

Klientka Simpkins & Co miała wypadek w pracy i doznała urazu pleców i miednicy. Klientka pracowała dla krajowej sieci detalicznej w filii w New Forest, a jej zadaniem było przenoszenie pudeł ważących co najmniej 20 kg. Klientka nie otrzymała szkolenia BHP ani konkretnego szkolenia w dziedzinie przeładunku towarów. Nie otrzymała również odpowiedniego sprzętu by ulżyć, pomóc lub pozwolić uniknąć zadania przeładunkowego. Wobec strony pozwanej wniesiono zarzut o zaniedbaniu, wskazując na złamanie przepisów dotyczących przeładunku towarów z 1992 r., zaniedbaniu Common Law oraz doniesiono o nie przestrzeganiu wytycznych BHP dotyczących przeładunku towarów.

Wynik

Nasza klientka doświadczyła trwałego uszczerbku na zdrowiu, a strona pozwana wzięła na siebie pełną odpowiedzialność prawną.
Wypadek przy pracy

O roszczeniu

Było to roszczenie z tytułu uszkodzenia ciała wynikłego wskutek wypadku w pracy. Petent doświadczył poważnego urazu ramienia ze względu na niebezpieczne zadanie przeladunkowe, którego oczegiwano od niego. Klient potrzebował operacji korekcyjnej, by wyleczyć uraz. Zasięgnięto opinii eksperta ortopedy, by umożliwić klientowi otrzymania odpowiedniego odszkodowania.

Co powiedział klient

„Wspaniała’ to jedyny przymiotnik, jakiego mogę użyć do określenia ugody i dziękuję wam za to. Bez wahania poleciłbym Simpkins & Co każdemu, kto potrzebuje pomocy i porady w sprawach roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała. Jestem przekonany, że nie mogłem trafić na lepszych doradców..”

Wynik

Strona pozwana początkowo zaoferowała sumę 20 tys. funtów, ale Panu Stevenowi Simpkinsowi z Simpkins & Co udało się zabezpieczyć klientowi kwotę zawyżoną w wysokości 27 tys. funtów. Przystano na ugodę w wysokości 27 tys. funtów.
Personal Injury Road Traffic Accident

O roszczeniu

Pani G wszczęła roszczenie odszkodowawcze za urazy i straty wynikłe wskutek wypadku drogowego we wrześniu 2012 r. Ubezpieczyciele drugiego kierowcy przyznali sie do odpowiedzialności we wczesnej fazie postępowania. Zebrano dokumentację medyczną.

Co powiedział klient

„Dziękuję za pomoc. Bardzo dobrze się z Państwem współpracowało. Na pewno polecę was rodzinie i znajomym.”

Wynik

Za naszą poradą odrzucono oferty za 2000 i 3000 funtów od innych ubezpieczycieli samochodowych. W imieniu Pani G postawiliśmy własną kontrofertę. W ten sposób zaspokoiliśmy roszczenie. Przystano na ugodę w wysokości 5 tys. funtów.
Urazy osobiste Pracownik zraniony przez drzewo w pracy

O roszczeniu

Pan W miał wypadek przy pracy. Oczyszczał miejsce budowy, kiedy uderzyło go spadające drzewo, co spowodowało poważne urazy ortopedyczne. Początkowo Pan W miał do czynienia bezpośrednio z ubezpieczycielami swojego pracodawcy, którzy sugerowali mu, że jeśli będzie ubiegał się o reprezentację prawną, to poddadzą swoją odpowiedzialność w wątpliwość. Pomimo tego, Pan W poprosił Simpkins and Co o to, by go reprezentowali. Zebraliśmy dowody na jego urazy i straty, zapewniliśmy przyznanie się do odpowiedzialności ze strony pozwanych oraz znaczące odszkodowanie. Zgromadziliśmy pełne dowody jego obrażeń i strat, zapewniliśmy przyznanie się do odpowiedzialności od pozwanych oraz znaczne rozliczenie finansowe w związku z roszczeniem.

Co powiedział klient

„Dziękuję. Byłem bardzo zadowolony z wyników i usług Simpkins & Co Solicitors. Byli bardzo pomocni i zachowywali się w sposób profesjonalny. Na pewno skorzystałbym z ich usług w podobnych przypadkach w przyszłości.”

Wynik

Ustalono odszkodowanie w wysokości 175 tys. funtów.
Personal Injury Road Traffic Accident

O roszczeniu

Pan L brał udział w wypadku drogowym w styczniu 2010 r. Pierwsze dwie firmy radców prawnych, do których się udał, odrzuciły jego roszczenie. impkins and Co Solicitors wysłuchało jego instrukcji i zdecydowano się na pomoc na zasadzie „no win no fee”. Choć strona pozwana zrzekła się odpowiedzialności, ich ubezpieczyciele, w ramach pełnego odszkodowania, zaproponowali petentowi odszkodowanie w wysokości 10 tys. funtów. „Do Stevena Simpkinsa, chciałbym podziękować za pomoc w uzyskaniu odszkodowania.”

Co powiedział klient

„Do Stevena Simpkinsa, chciałbym podziękować za pomoc w uzyskaniu odszkodowania.”

Wynik

Simpkins and Co zapewniło dowody dotyczące okoliczności wypadku oraz urazów na ciele petenta, w tym poważnego urazu głowy. Ostatecznie klient otrzymał odszkodowanie w wysokości 275 tys. funtów.

O roszczeniu

Szczegóły roszczenia: Petent brał udział w wypadku podczas gdy przechodził ulicą w Bournemouth. Potrącił go samochód, co spowodowało wiele urazów. Strona pozwana (kierowca samochodu), który spowodował uraz na ciele petenta, został ukarany za nieostrożną jazdę oraz za jazdę pod wpływem alkoholu.

Wynik

Odszkodowanie, które uzyskał petent wyniosło 25 tys. funtów.

O roszczeniu

Szczegóły roszczenia: Wypadek petenta miał miejsce podczas gdy wykonywał swoją pracę jako chirurg drzew. Jego zadaniem było wspięcie się na drzewo w celu odcięcia gałęzi, korzystając z zapewnionych mu narzędzi. Doznał rany szarpanej na lewym nadgarstku, co doprowadziło do przejściowego uszkodzenia nerwów. Stwierdzono, że pozwany nie przeszkolił odpowiednio petenta, ani nie zapewnił osobistego wyposażenia ochronnego, ani też nie przeprowadził odpowiedniej oceny ryzyka przed ani po wypadku.

Wynik

Odszkodowanie, które uzyskał petent wyniosło 10 tys. funtów.

O roszczeniu

Roszczenie dotyczy wypadku odpowiedzialności cywilnej względem robotników, którzy opuścili obszar niebezpieczny dla mieszkańców. Petentka uderzyła twarzą w obiekt, który wystawał z placu budowy, a Simpkins and Co udało się otrzymać dla petentki odszkodowanie, choć pozwani nigdy nie wzięli odpowiedzialności.

Wynik

Otrzymane odszkodowanie wyniosło 4.250 funtów.

O roszczeniu

Chodziło o wypłatę odszkodowania od firmy wynajętej przez lokalne władze w celu konserwacji schodowego podnośnika petentki. Schodowy podnośnik zepsuł się podczas użytkowania, co spowodowało uraz na ciele naszej klientki. Czas trwania postępowania: Dwa i pół roku

Wynik

Przyznane odszkodowanie: Polubownie udzielono odszkodowania w wysokości 90 tys. funtów.

O roszczeniu

Roszczenie dotyczy wypadku odpowiedzialności cywilnej względem robotników, którzy opuścili obszar niebezpieczny dla mieszkańców. Petentka uderzyła twarzą w obiekt, który wystawał z placu budowy, a Simpkins and Co udało się otrzymać dla petentki odszkodowanie, choć pozwani nigdy nie wzięli odpowiedzialności.

Wynik

Otrzymane odszkodowanie wyniosło 4.250 funtów.